No2331嫩模BABY柒私房黑色内衣主题丁字裤配黑丝袜极致魅惑写真74PBABY柒秀人网

No2331嫩模BABY柒私房黑色内衣主题丁字裤配黑丝袜极致魅惑写真74PBABY柒秀人网

或目睛流血,耳中出血,鼻中衄血,口中吐血,舌痛出血,牙宣出血,毛窍出血,小溲溺血,大便泻血,或崩漏,或痔漏,或蓄血如狂,或血痞作胀,或经闭不通,或妄行血脱,以致跌扑之伤血、疮疡之溃血。木旺则克土,木燥则筋急,泄木缓筋,则土郁自开矣。

二气之标本同,故经病之化,皆从乎本。此以五脏菀热而发为寒热,阳王则阴消,故独并于肾也。

按,人身不过表里,表里不过阴阳,阴阳即营卫,营卫即血气。谓左手关前一分为人迎,误也。

阴者言里,为脏气也。空、孔同,谓血行之道。

子前为阴中之阴,子后为阴中之阳也,故以一日分为四时,则子,午当二至之中,卯、酉当二分之合,日出为春,日中为夏,日入为秋,夜半为冬也。颈中之穴,天鼎、扶突也。

且肉桂性能杀木,合芍药以制肝,又用姜、枣、甘草、饴糖之甘温以补脾,斯中州之阳气发舒,而阴寒尽退矣。惟天有精,故八节之纪正;惟地有形,故五方之里分。

Leave a Reply