No799谭睿琪写真套图72P谭睿琪秀人网

No799谭睿琪写真套图72P谭睿琪秀人网

[5]从三阴交上□内循胫骨后,漏谷穴也。风池肩井渊液长,辄筋日月京门乡,带脉五枢维道续,居□环跳市中渎。

夫疔疮者,乃火证也。  倘斯时红肿,将脓一溃,则元气泄,而痘浆必不能充灌;乘未溃时,急用黄耆卫元汤补之。

间使主治脾寒证,九种心疼疟渴生,兼治瘰□生项下,左右针灸自然平。[18]从膻中上行一寸六分陷中,玉堂穴也。

[2]后之诸家,口诀虽多,皆不免于繁杂。[1]尾□骨,即尻骨也。

不治:一、形气衰败,饮食不思者不治。 年久臭烂,鼻破损坏者,宜服结毒紫金丹。

【注】[1]舌本者,舌之根也。[9]从阳辅穴直下抵绝骨之端悬钟穴;从悬钟下出外踝之前丘墟穴;  从丘墟穴循足跗上临泣穴也。

Leave a Reply