No4444女神朱可儿Flora三亚旅拍情趣内衣配白丝袜秀丰满身材诱惑写真55P朱可儿秀人网

No4444女神朱可儿Flora三亚旅拍情趣内衣配白丝袜秀丰满身材诱惑写真55P朱可儿秀人网

此因前药妄下,胃气复伤,肝木侮土,以致前症也,当先救胃气以养五脏。若初出之时色白者,便须大补气血,参、、芎、归、术、芍、甘草、升麻、木香、丁香;泻者加诃子、肉豆蔻。

鼻间属胃经,发热饮冷,大便黄硬者为实热,用泻黄散;发热饮汤,大便青白者为虚热,用异功散。 一小儿痘初出,忽吐泻,饮乳不歇,属脾胃虚弱,用人参白术散,作大剂,母子并服;又用五味异功散为末,时以一小儿出痘作泻,手足并冷,用十二味异功散稍愈;又用五味异功散加姜、桂一剂而止,又去姜加木香一剂;再用一小儿痘疮愈而作泻不食,此脾气内虚,先用五味异功散而泻止,食进后又伤食吐泻发搐,仍以五味异功散加天一小儿痘后作泻,腹中疼痛,手足并冷,此脾气虚也,用五味异功散加干姜一剂,乃去姜,又数剂而痛止;又用六益黄散治疮疹,因烦渴饮水过多,而伤脾胃吐泻。

初起肿痛,小便赤涩者,湿热壅滞也,先用龙胆泻肝汤,如不消,用仙方活命饮。若脉浮大,按举无力,或作渴饮汤,乳食少思,此真气虚而发热也,调理脾胃,其病自愈,切不可用寒冷之剂,复损真气。

一女子因怒捶胸,腹痛,经行如崩,作呕不食,面色青赤,两关脉大而虚,此肝经火动,脾经血伤也,用加味逍遥散,二剂血止;次用异功散加柴胡、升麻而愈。因劳发热,痈内溃而复颤,脉浮数,按之不鼓,两寸脉短小不及本位,或欲祛风。

此消毒败脓止痛之圣药。夫肺者肾之母,脾者肺之母,前症既不滋肾以生肝木,又用寒凉之药复伤胃气,以绝肺肾之化源,不死鲜矣。

 一小儿臀间痘毒蚀烂,恪敷雄黄散益甚,余谓兼肝脾疳也,先用大芜荑汤、活命饮各二剂,又用九味芦荟丸为主,以五味异功散为佐,月余诸症渐愈。一小儿痘,四日腹胀泻渴,气促体倦,此脾气虚也,用人参白术散加木香煎送四神丸一服,诸症顿止。

Leave a Reply