67194con网线路

67194con网线路

温寒实而解结胸,美三白之功妙;生津液而逐水道,嘉五苓之用深。慎不可用银粉、巴豆大毒燥热丸药下之,反生燥热而耗其阴液也。

若表已解而里有微热烦渴者,用桂苓甘露饮,以和太阳之里。阴发,则皮浓、色淡、肿硬,状如牛颈之皮而不痛。

并二、三服取微汗,是名逼毒散,非孕妇亦可服。 如若疯狗才伤人之时,即便吃清油半盏,能清其心,急取雄黄炒斑蝥去头、翅、足,研末,一日服一个,用雄黄以酒调服,至七七四十九个,以服四十九日,少用冷水入清油亦可。

勿从容拯溺,病患水浆不入,汤液不下,无可奈何也。疾走恐惧,汗出于肝。

若无汗是从伤寒传来,宜葛根汤;有汗是从中风传来,宜桂枝加葛根汤。或其人素有寒湿,为表邪遏郁,或已成黄,又经发汗,传入太阴,从阴而化,谓之湿寒发黄也。

【注】普济消毒饮,治天行传染,大头瘟疫,无里可下者,是其邪热客于高巅。此阴阳否泰大道造化之理,盖莫大乎此也。

Leave a Reply