No4015模特小波多私房性感牛仔背带秀完美身材半脱露翘臀诱惑写真37P小波多秀人网

No4015模特小波多私房性感牛仔背带秀完美身材半脱露翘臀诱惑写真37P小波多秀人网

《本经》主妇人乳产痉痛,七伤带下五漏,止痛,止汗,除恶肉,疗金疮。发明天南星之名,始自《开宝》,即《本经》之虎掌也,以叶取象,则名虎掌,根类取名,故名南星。

无问产于何地,但枯槁质轻者谓之天黄,不堪入汤药。又附子之初生琐细未成者,曰漏篮,言其小而篮不能盛,漏出篮下也。

其治中风寒热如在车船上,以其能镇摄虚阳也。石膏亦名寒水石,与此不同。

若热毒而血瘀者,先用活命饮,次用东垣消毒散。 丸治风湿,四肢麻痹,骨节冷痛,腰膝无力甚效。

古方治噤口痢,用醋炒升麻,引人参、莲肉扶胃进食,大有神效。上古炊食都用燧火,是为阳火。

惟毒鱼之外,仅以浴顽痹湿风及煎嗽虫牙,然沐时勿令入眼,中其毒者,惟草紫河车磨水服之可解,黑豆煮汁服之亦解。发明刘寄奴破血下胀,又能止血。

Leave a Reply