Vol191女神妲己私房女仆装秀豪乳巴厘岛旅拍44P妲己Toxic尤蜜荟

Vol191女神妲己私房女仆装秀豪乳巴厘岛旅拍44P妲己Toxic尤蜜荟

 将十根连壳用水五碗煎三碗服之。 麋之茸角补阴,左肾血液不足者宜之,此乃千古微旨。

山茄花(即风茄花,七月收)、火麻花(即黄麻,今圃地所植者,七月收),收此二花,水煎数碗饮之,立时大泻,则生;羚羊角治青盲目暗与羚羊角不殊,而辟除邪魅蛊毒亦相仿佛,惜乎从未之闻。

主中风偏废,口眼歪斜,痰涎壅塞,五脏六腑留痰宿饮癖块,手足皮肤中痰核,及大病后极虚羸瘦,每斤入茯苓四两炖熔,空腹酒服三四钱。不然予以杀人者而谋生人,后之不善读是书者,或至以生人者而反杀人,是岂余之意也夫!岐黄家侈口而谭方伎,人持其说以争相秦楚,几令臧三耳矣。

治胃经有热,牙齿疼痛,或牙根肿痛,或牵引头脑,或面上发热,或面肿。此方见《集简方》。

咳而呕加半夏、衄血吐血,加当归、芍药、生地。作枕止疟。

然肺燥干咳及火嗽痰结者,食之痰即易出,其嗽便止,但不宜过咸耳。治发厥口不能言,眼闭,手撒,喉中作酣声,痰气甚盛,有一日即死者,有二、三日而生半夏五钱,菖蒲二钱,菟丝子一两,甘草三分,茯神三钱,皂荚一钱,人参五钱,生附子尖、乌头尖、南星、朱砂、干姜各一钱,雄黄、樟脑、丁香、麝香各五分。

Leave a Reply