4d预测软件

4d预测软件

诸药不效,用此即愈。右胜于左,是为女孕。

火毒伤阴之甚则发。以上六味,和一处研极细末。

若服后吐下者,如六君子汤、香砂四君子汤,皆中的之药,视与证相宜者,投之自无不效也。有厥疝者,以积气在腹中,而气逆为疝也。

色青,其状如谷实栝蒌,常苦寒热。截角作二、三寸长,灰火烧令烟尽。

 上中下之气,有一不化,则不得如决渎之水而出矣。巢氏云∶七伤者,一曰阴寒,二曰阴痿,三曰里急,四曰精连连,五曰精少、阴下湿,六曰精清,七曰小便苦数,临事不卒。

开郁行气而血自调,何病不瘳。其疾,左胜于右,是为男孕。

Leave a Reply