No601童颜巨乳模特阿乖Kiddo性感写真50P阿乖Kiddo秀人网

No601童颜巨乳模特阿乖Kiddo性感写真50P阿乖Kiddo秀人网

 脓出而反痛者,气血内虚也,用十全大补汤。 五瘤之外,更有脂瘤、粉瘤、虱瘤、虫瘤之类。

二者相杂,赤晕发,痘疮愈盛,误谓痘出大密,多不可救。青干紫陷,睡昏汗出不止,烦躁热渴,腹胀啼喘,大小便不通者,困也。

但痛至面,此患处欲作脓耳,用托里散四剂,头目肿痛,其脉滑数,此脓已成,气虚而不能溃出也,又用托里散二剂,脓出肿消。 一小儿十四岁,痘后劳而喉喑头晕,脉洪数而无力,恶寒发热,大便欲去而不去,余谓元气下陷也,宜用益气汤,不悟,乃杂用疏导之药,泄泻不止而殁。

设谓丹毒,辄用砭法及败毒之药,反促一小儿因母饮烧酒,其子身赤如丹毒,三日间皮肤皆溃,烦躁发热,饮冷作渴,令饮冷米醋,即日并安。每服一丸,白汤化下,外敷清金散亦可。

又停食,服巴豆之药,口舌赤烂,头面生疮,此胃气复伤而内热也,用人参安胃散而愈。右关脉洪,热邪伤脾也,用三黄丸之类。

黄连解毒汤治疮疡,烦躁饮冷,脉洪数,或发狂言。一小儿腿内赤,大肿发热,此血热内郁,而欲为脓耳,当先杀其大势,用隔蒜灸法,灼艾试蒜热移患处二十余炷,痛始减,再三十余炷,肿渐消;又用仙方活命饮,疮头出水而愈。

Leave a Reply