No2998嫩模白甜私房浅粉色智齿型内衣半脱秀浑圆翘臀撩人诱惑写真39P白甜秀人网

No2998嫩模白甜私房浅粉色智齿型内衣半脱秀浑圆翘臀撩人诱惑写真39P白甜秀人网

一名青果发明橄榄先涩后甘,生津止渴,开胃消痰,醉饱后及寒痰结嗽宜之。 兼太阳、少阳,发于头角。

温水涤去灰,焙香用。治妇人腹内恶血,血尽则止。

又疮中小虫,捣烂涂之。发明山豆根大苦大寒,故能治咽喉诸疾。

日向阴生者为澄茄,向阳生者为胡椒。故内服能行血破滞,外涂可止血定痛。

发明槐者虚星之精,益肾清火,与黄同类异治。酸寒,皮甘辛,无毒。

惟钱氏必胜膏治痘疮黑陷及出不快,或触秽气黑陷,方用牛李熬膏,桃胶汤化皂子大一丸;如人行十里再进一丸,其疮自然红活。 发明栝蒌根性寒,降膈上热痰,润心中烦渴,除时疾狂热,祛酒瘅湿黄,治痈疡解毒排脓。

Leave a Reply