99re热精品免费视频观看

99re热精品免费视频观看

 青皮最能发汗,多汗者勿用。白者腹腴。

而《本经》治绝伤补中,是取其破宿生新之力也。《本经》所言主热中消渴,坚筋骨耐寒暑,是指其子而言,质润味浓,峻补肝肾冲督之精血,精得补益,水旺骨强,而肾虚火炎热中消渴,血虚目昏,腰膝疼痛悉愈,而无寒暑之患矣。

而仲景治奔豚气,奔豚丸用甘李根白皮。其性最锐,取治疔肿恶疮、出箭镞、竹木刺最捷。

《急救方》治温疟洒洒时惊,凉膈散加蜈蚣尾服之。大抵上焦湿热皆不可用,即下焦湿热又当审其二便不通利者,方可用之。

发明干姜禀阳气之正,虽烈无毒,其味本辛,炮之则苦,专散虚火。性专解毒,其实兼能散结,结肉跌筋败疮阴蚀,皆得疗之。

性最耗气伤血,故脾胃虚寒,食不化者勿食。发明芙蓉叶散痈疽殊有神效。

Leave a Reply