Vol268嫩模诗诗kiki私房情趣内衣系列半脱露豪乳撩人诱惑写真91P诗诗kiki画语界

Vol268嫩模诗诗kiki私房情趣内衣系列半脱露豪乳撩人诱惑写真91P诗诗kiki画语界

窃谓前症若因脾肺虚弱,宜用白术散。自汗烦渴者,化汤。

不当发散而误发散,则毒随阳气暴出于外,遍身皮肤溃烂。先用当归补血汤,二剂诸症顿止;又用异功散加山栀,胃气亦健;未用托里消毒散,一小儿右腮赤肿。

 海藏云∶诸痛痒疮疡,皆属心火,无论虚实,皆属心火。若因热积于内,二便不通者,用凉膈散。

每服二三十丸,白汤送下,或化服。一小儿坠楼,良久方苏,呻吟不绝,自以手护其腹,此内伤瘀血停滞也,用当归导滞散二钱,熟酒调下,而呻吟顿止,次用四物加柴胡、牡丹皮而安。

紫草快汤治痘疹下血不止,不能发出,血气不足,色不红活等症。若左腮色青赤者,肝胆经风热也,用柴胡栀子散。

一小儿惊悸,睡卧不安,发热饮冷。七恶乃五脏亏损,失于滋补所致,非疮疡自有也,调治失宜,必致不起。

Leave a Reply